Strona Główna       Mapa serwisu
Dziś: Wtorek, 19 czerwiec 2018
orzel

Silne ogniwa MILENIUM

Powrót
Krzysztof Gawrecki - kanclerz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, złoty laureat  konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Rozmowa z Panem Krzysztofem Gawreckim, kanclerzem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej MILENIUM, złotym laureatem konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa MILENIUM obchodząca w roku 2013 jubileusz 10-lecie swojego istnienia systematycznie rozwija zakres świadczonych usług edukacyjnych. Co jest najsilniejszym ogniwem Grupy Edukacyjnej MILENIUM?

Wszystkie ogniwa są silne! Wszystkie dalej się rozwijają i daleko nam do przysłowiowego odcinania kuponów.

GSW MILENIUM działa nie tylko w Gnieźnie, ale również i w innych miastach Wielkopolski. Czy oferta poszczególnych ośrodków jest identyczna czy różni się od siebie?

Jeżeli chodzi o studia licencjackie to oferta w Gnieźnie niewiele różni się od oferty Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu, a w obu miejscach uczą te same osoby: profesorowie i doktorzy - praktycy. Poza tym, mamy bardzo rozbudowany system studiów podyplomowych, które poza Gnieznem prowadzimy jeszcze w 5 miastach. Oferta jest podobna i obejmuje prawie 50 specjalności nauczycielskich, nadających nowe kwalifikacje zawodowe, i menedżerskich.

GSW MILENIUM w tegorocznym rankingu ‘Perspektyw’ w dużej części kryteriów została zlokalizowana na czołowych miejscach w Polsce i Wielkopolsce. Szkoła posiada również Certyfikat „Uczelnia Liderów”, który świadczy o innowacyjnej ofercie oraz oryginalnej formie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jakie cechy i elementy w największym stopniu wyróżniają GSW MILENIUM od innych niepublicznych szkół w regionie?

Przede wszystkim wyróżniają nas programy studiów dostosowane do obecnego rynku pracy, praktycznie gwarantujące naszym absolwentom znalezienie pracy. Twarde i oficjalne dane statystyczne opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w połowie 2014 roku pokazują, że zaledwie 3% absolwentów GSW Milenium jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne! Tak przy okazji – jak te 3% ma się do pokrzykiwania polityków, urzędników ministerialnych czy nieodpowiedzialnych dziennikarzy, którzy twierdzą, że absolwenci uczelni pedagogicznych czy po zarządzaniu zasilają w całości szeregi bezrobotnych? Jest dokładnie odwrotnie – absolwenci uczelni mają pracę, ponieważ w trakcie studiów rozwijają się, zdobywają wiedzę ogólną jak i kierunkową! I naprawdę odnajdują się na rynku pracy. A że muszą się dokształcać, przychodzi im pracę zmieniać, no cóż, czasy zatrudnienia od 7 do 15 bez jakiejkolwiek odpowiedzialności minęły bezpowrotnie. Ale odpowiednie specjalności to nie wszystko. Uczelnia nasza kształci bardzo praktycznie. Wykłady owszem są prowadzone przez profesorów wywodzących się z najlepszych ośrodków akademickich. Już ćwiczenia, a te przeważają w cyklu nauki, studenci odbywają z praktykami: magistrami i doktorami, odpowiednio z systemu oświaty i opieki czy to sfery gospodarczej i administracji. Naszym absolwentom odnalezienie się na rynku pracy ułatwia też rozbudowany system praktyk zawodowych trwający aż kilka tygodni podczas trzyletniej nauki na studiach I stopnia czy dwuletniej na studiach II stopnia. Poza tym, z pewnością nauka dla studentów GSW Milenium jest łatwiejsza ponieważ część zajęć odbywa się z wykorzystaniem Internetu.
Elementy, które wymieniłem były kluczowe, oprócz doskonałych warunków lokalowych uczelni, dla przyznania nam Certyfikatu „Uczelnia Liderów”.

MILENIUM to nie tylko studia. Swoją ofertę edukacyjną kierujecie również Państwo do dzieci przedszkolnych i szkolnych. Jedna z nagród w konkursie Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości została przyznana za Akademickie Gimnazjum MILENIUM. Czy celem długofalowym jest stworzenie wszystkich poziomów kształcenia w ramach jednej Grupy Edukacyjnej?

Taką decyzję podjęliśmy już w 2006 roku i konsekwentnie ją realizujemy. Bez zbędnego pośpiechu, dokładnie rozważając każdy etap. Jeżeli uruchamiamy etap kształcenia to musi on wyraźnie różnić się od podobnego funkcjonującego w naszym mieście lub regionie. Nigdy nie powielamy tego co robią inni. Brakuje nam jeszcze tylko szkoły ponadgimnazjalnej i taka też powstanie ponieważ mamy już pomysł na profil kształcenia różniący się od innych szkół.

Jak skomentuje Pan wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych? Akademickie Gimnazjum Milenium osiągnęło wyniki znacznie lepsze od szkół publicznych w Gnieźnie. Jakiego rodzaju czynniki mogły o tym zdecydować?

Praca z naszymi uczniami od pierwszych dni, jeszcze przed podjęciem nauki w Akademickim Gimnazjum Milenium. Już podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata z dyrektor szkoły, otrzymuje on wyraźny komunikat, że ‘u nas trzeba się uczyć’. I konsekwentna realizacja tego wymagania przez 3 lata. Oczywiście, nasi uczniowie pracują więcej – z przedmiotów sprawdzanych na teście gimnazjalnych realizują 90 godzin nauki więcej. Regularnie przerabiają testy gimnazjalne. Pracują w maksymalnie 18-osobowych klasach, mają dużo więcej zajęć z języka angielskiego w podziale na 9-osobowe zespoły. Ale nie jest też tak, że w szkole są od rana do wieczora, lekcje kończą o 15.55, zatem mają czas na popołudniowe wyjścia ze znajomymi. Co do języków obcych to absolwenci naszego gimnazjum potrafią zdać test z języka angielskiego… na poziomie maturalnym! Sprawdziliśmy to już dwukrotnie.
I zapewniam, nie ma u nas ciśnienia na naukę, szkoła jest placówką radosną – wpisy i komentarze uczniów na Facebook’u (na które nie mamy wpływu) tylko to potwierdzają. I tak naprawdę to absolwenci i obecni uczniowie przyciągają do nas nowe roczniki.

W obliczu postępującego niżu demograficznego, jak Pan widzi przyszłość wszystkich szkół w ramach Grupy Edukacyjnej MILENIUM? Coraz więcej uczelni w Polsce ma problem z naborem. Czy tego rodzaju sytuacji nie obawia się Pan w przypadku GSW MILENIUM?

Nie. Nasza uczelnia już od kilku lat przygotowywała się do tej sytuacji, równoważąc koszty i dywersyfikując przychody. I jak wspomniałem wcześniej, GSW Milenium postawiła na kierunki i specjalności, które co najmniej otwierają szansę czy wskazują drogę absolwentowi na znalezienie pracy w Polsce czy poza nią. Nasze przewidywania sprawdzają się, a do uczelni zgłasza się co roku podobna liczba chętnych do studiowania.
Z kolei szkoły niższego szczebla i przedszkole rozwijają się bardzo dynamicznie. Nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Milenium i Akademickiego Gimnazjum Milenium, które 1 września br. rozpoczęły naukę zakończył się… w styczniu 2014 roku! Na rok 2015 mamy już skompletowane po jednej klasie zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum. A przyjmiemy tylko dwie klasy na każdym poziomie. Z założenia bowiem szkoły te mają być niezbyt liczne, tak abyśmy zachowali indywidualne podejście do każdego ucznia.
W przedszkolu zapisanych jest 50 dzieci, których rodzice deklarują dalszą naukę w naszej szkole podstawowej.
Dodam także, iż GSW Milenium jest od 2013 roku organem prowadzącym dla publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola publicznego (w obu placówkach rodzice nie płacą za naukę dzieci) w Popowie Kościelnym k. Wągrowca. Zarówno szkoła, jak i przedszkole miały być zamknięte przez gminę, a my je uratowaliśmy! Co więcej, ogromnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym placówki wyremontowaliśmy i doposażyliśmy. Dzieci nadal uczą się na miejscu, w warunkach kilka razy lepszych niż zaledwie rok temu. A szóstoklasiści, choć mogliśmy z nimi pracować tylko w ostatniej klasie, już osiągnęli wynik lepszy na teście kończącym szkołę podstawową, niż ich rówieśnicy przed przejęciem szkoły przez GSW Milenium.
Z optymizmem patrzymy w przyszłość dlatego, że dla osób kierujących Grupą Edukacyjną Milenium – założyciela Lechosława Gawreckiego, rektora Huberta Palucha, dziekan Anny Knocińskiej, dyrektor generalnej zespołu szkolno-przedszkolnego Iwony Gawreckiej – praca jest autentyczną pasją i sposobem na życie, a nie furtką do zarabiania pieniędzy. Dlatego tak widać nasze inwestycje i naszą obecność w tylu miejscach. Żartobliwie dodam, że ciągle w tych samych niemłodych samochodach i z teczkami pamiętającymi początki Milenium.

MILENIUM to rozpoznawalna marka na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Chętnie uczestniczycie Państwo w różnych inicjatywach, współpracujecie z lokalnymi samorządami oraz innymi podmiotami społeczno-gospodarczymi. Które z nich są Pana zdaniem najcenniejsze?

Wielka szkoda, że nie ma już tych Juwenaliów, kiedy przy udziale miasta i władz powiatowych na rynku gnieźnieńskim czy scenie w ówczesnym MDK bawiło się nawet i 1000 studentów. No, ale bez braku inicjatywy żaków i ich obecności takie imprezy nie wyjdą. Cenimy sobie bardzo konferencje, które możemy organizować na zlecenie czy wspólnie z władzami samorządowymi. Mamy dostęp do kadry, możemy pomóc czy doradzić.
Przy okazji, zapraszamy na najbliższą konferencję „Autyzm- diagnoza i co dalej”. Poruszymy tematy bardzo aktualne, wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, których liczba z roku na rok wzrasta.
Na pewno udział w konkursie „Orły Przedsiębiorczości” jest cenny, choćby dlatego, że możemy poznać się z innymi przedsiębiorcami.

Czego chciałby Pan życzyć szkołom skupionym w Grupie Edukacyjnej MILENIUM?

Spokojnego rozwoju, niezmąconego dziwacznymi pomysłami urzędników. Postawmy na dialog, proste założenia i przede wszystkim więcej zaufania do przedsiębiorcy.

I my również dokładamy się do tych życzeń.
Dziękujemy za rozmowę.

 mgr Krzysztof Gawrecki - Kanclerz GSW Milenium, prof. ndz. dr Lechosław Gawrecki - Założyciel GSW Milenium, Rektor w latach 2007-2013 oraz dr Hubert Paluch - Rektor GSW Milenium  Pierwsze absolutorium Wydziału Pedagogiki w 2006r.  Biblioteka GSW Milenium
 Studenci GSW Milenium  Plac zabaw przy Przedszkolu Milenium „Mali Odkrywcy”  Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej Milenium
 Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Akademickim Gimnazjum Milenium  Iwona Gawrecka – dyrektor Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy”, Szkoły Podstawowej Milenium oraz Akademickiego Gimnazjum Milenium podczas gali finałowej konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011”  Krzysztof Gawrecki - kanclerz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium podczas gali finałowej konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011”
Laureaci IX edycji konkursu "Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2015-2017"
AD Consulting Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze i Finansowe Kursy i Szkolenia Anna Drejza
Alfatex sp. z o. o.
Apteka Starfarma (S2Pharmacy sp. z o. o.)
Auto Centrum Partner Renault Krystyna Sanok
Centrum Finansowo-Doradcze FINexpert sp. z o. o.
Chem-Glas sp. z o. o. sp. k.
Complet Chmielewscy sp. j.
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Wajm sp. j.
Gabis s. c. S. Gąsior, G. Gąsior, I. Gąsior
Hurtownia Agma-Rol Maciej Ogórkiewicz
Inter-Lers sp. z o. o.
Kancelaria Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami EL-X Edyta Eliks
Karczma Czerwone Korale (F. H. U. „Wróblewski” Radosław Wróblewski)
La Dolce Vita Ristorante & Sila Restaurant (Deliciis sp. z o. o.)
Manufaktura tortów i ciast (Handel i usługi Katarzyna Bruch)
Modro sp. z o. o.
Nowel – Instalacje Elektryczne Henryk Nowaczyk
P. P. H. U. Klimat Danuta Orlikowska
P. P. H. U. Lismar sp. z o. o.
P. P. H. U. Liwma Art Emilia Rychwalska
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Maciej Galantowicz
Roltech Sławomir Kaczor
Zakład Elektro Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Zobel
LAUREACI

Alfabetyczna lista wszystkich laureatów konkursu "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
ZŁOTE ORŁY

Tytuł „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” to zaszczytne wyróżnienie, które po raz pierwszy zostało przyznane w 2011 roku. „Złote Orły” to ambasadorzy konkursu i powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
    www.gospodarka.powiat-gniezno.pl Zamów Newsletter
Licznik odwiedzin: 61992
Copyright by Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 2013 ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno