Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”

Powrót
Zakończyła się IV edycja konkursu gospodarczego, która wyłoniła najlepszych przedsiębiorców Powiatu Gnieźnieńskiego. Jego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Spośród blisko 70 firm zgłoszonych do konkursu pozytywną weryfikację przeszło 28 z nich. Wszyscy przedstawiciele firm reprezentujący wyróżnione firmy to ludzie sukcesu. To ludzie, dzięki którym powiat gospodarczo się rozwija, powstają nowe miejsca pracy.

Nagrodzone firmy godnie promują region w kraju i na świecie. Produkty wytwarzane przez nich docierają do wielu odległych miejsc, usługi świadczone przez nich na rzecz lokalnej społeczności charakteryzują się wysoką jakością a inwestycje opiewają na kwotę ponad 20 mln zł.

Laureaci to firmy, z których lokalne władze mogą być dumne. To często firmy rodzinne, które na co dzień pielęgnują wielkopolski kult pracy organicznej. To połączenie tradycji z nowoczesnością. Laureaci IV edycji konkursu to również zwycięscy wielu konkursów, posiadacze certyfikatów jakości, aktywni działacze społeczni, dobroczyńcy, mecenasi sztuki.

Konkurs w każdej kolejnej edycji przechodzi modyfikacje. Zmieniała się nazwa, skład kapituły, adresaci, rodzaje nagród czy wreszcie kategorie konkursowe.

Po wielu zmianach ostatecznie ustalono siedem następujących kategorii konkursowych:
  1. debiut gospodarczy,
  2. lider ekologii,
  3. mikroprzedsiębiorstwo,
  4. małe przedsiębiorstwo,
  5. średnie przedsiębiorstwo,
  6. eksporter,
  7. inwestor.
Weryfikacji i oceny firm podjęła się kilkunastoosobowa kapituła, która przez wiele godzin, a nawet dni przyglądała się zgłoszonym firmom, wizytowała je w terenie oraz analizowała dorobek każdej z nich z osobna. Byli to: LISTA LAUREATÓW

KATEGORIA: DEBIUT GOSPODARCZY KATEGORIA: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO KATEGORIA: MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO KATEGORIA: ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO KATEGORIA: INWESTOR KATEGORIA: LIDER EKOLOGII KATEGORIA: EKSPORTER

 

4 czerwca 2007r. Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie wypełnił się uczestnikami i gośćmi gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.

 Gala finałowa IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Uczestnicy i goście gali finałowej IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”


Patronami honorowymi konkursu byli: Krzysztof Ostrowski - Starosta Gnieźnieński
i Stefan Pokładecki – Starszy Cechu.

 Patroni konkursu: Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski i Starszy Cechu Stefan Pokładecki  Patron konkursu – Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski  Patron konkursu – Starszy Cechu Stefan Pokładecki


Galę finałową IV edycji konkursu prowadzili: Agnieszka Rzempała-Chmielewska
– Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
oraz dziennikarz Rafał Muniak.

 Prowadzący galę: Agnieszka Rzempała-Chmielewska i Rafał Muniak  Prowadzący galę: Agnieszka Rzempała-Chmielewska i Rafał Muniak


Galę wzbogaciły występy artystyczne: grupy tanecznej Ekspresja oraz Teatru „Żart”, a dla laureatów i gości zagrała Gnieźnieńska Orkiestra Rozrywkowa.

 Występ artystyczny grupy tanecznej „Ekspresja”  Występ artystyczny grupy tanecznej „Ekspresja”  Występ artystyczny grupy tanecznej „Ekspresja”
 Występ artystyczny grupy tanecznej „Ekspresja”  Występ artystyczny Teatru „Żart”  Występ artystyczny Teatru „Żart”
 Występ artystyczny Teatru „Żart”  Występ artystyczny Teatru „Żart”  Gnieźnieńska Orkiestra Rozrywkowa
 Gnieźnieńska Orkiestra Rozrywkowa  Gnieźnieńska Orkiestra Rozrywkowa  Gnieźnieńska Orkiestra Rozrywkowa


W IV edycji konkursu w 7 kategoriach wyróżniono 28 firm.

 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”  Laureaci IV edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”


Gwiazdą wieczoru była Olga Bończyk.

 Występ gwiazdy wieczoru - Olgi Bończyk  Występ gwiazdy wieczoru - Olgi Bończyk  Występ gwiazdy wieczoru - Olgi Bończyk
 Występ gwiazdy wieczoru - Olgi Bończyk  Występ gwiazdy wieczoru - Olgi Bończyk  Występ gwiazdy wieczoru - Olgi Bończyk