Strona Główna       Mapa serwisu
Dziś: Środa, 26 czerwiec 2019
orzel

Kategorie i kryteria oceny

Powrót
Konkurs jest przeprowadzany w 8 kategoriach:
 1. debiut gospodarczy,
 2. lider ekologii,
 3. mikroprzedsiębiorstwo,
 4. małe przedsiębiorstwo,
 5. średnie przedsiębiorstwo,
 6. eksporter,
 7. inwestor,
 8. innowator.
Firmy chcące wziąć udział w przedsięwzięciu winny spełniać określone warunki wskazane w regulaminie. W przypadku tzw. kryteriów wspólnych dla wszystkich kategorii, firma musi:
 • posiadać siedzibę na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
 • posiadać dobrą sytuację finansową,
 • terminowo regulować wszelkie należności, zarówno wobec partnerów gospodarczych, jak i podatkowe,
 • inwestować w rozwój firmy,
 • tworzyć nowe miejsca pracy,
 • stosować zasady etyki i uczciwej konkurencji oraz nie naruszać norm i przepisów kodeksu pracy.
Ponadto, uczestnik konkursu powinien spełniać dodatkowe kryteria, przypisane do kategorii. Firmy ubiegające się o wyróżnienie w kategorii debiut gospodarczy winny funkcjonować na rynku nie dłużej niż dwa lata. Z kolei kandydaci dążący do zdobycia nagrody w kategoriach: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo muszą spełniać kryteria określone przepisami ogólnymi, a więc:
 • mikroprzedsiębiorstwo winno zatrudniać 1-9 pracowników, a obrót roczny w firmie nie może przekroczyć 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie może przekroczyć 2 milionów euro,
 • małe przedsiębiorstwo winno zatrudniać 10–49 pracowników, a obrót roczny w firmie nie może przekroczyć 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie może przekroczyć 10 milionów euro
 • średnie przedsiębiorstwo winno zatrudniać 50–249 pracowników, a obrót roczny w firmie nie może przekroczyć 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie może przekroczyć 43 milionów euro.
Przedsiębiorcy starający się o laury w kategorii lider ekologii winni: spełniać normy ochrony środowiska przewidziane dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w nowatorski sposób rozwiązywać problemy związane z recyklingiem odpadów, systematycznie zmniejszać szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz monitorować jego stan, wdrażać czyste technologie, a także redukować ilość wytwarzanych odpadów. Natomiast firma dążąca do wyróżnienia w kategorii eksporter powinna eksportować co najmniej 50% produkowanych przez siebie towarów (o wysokim stopniu przetworzenia) lub usług, a poprzez to tworzyć pozytywny wizerunek polskiej gospodarki poza granicami kraju.

Warunkami koniecznymi przy ubieganiu się o nagrodę w kategorii inwestor są:
 • pełnienie przez uczestnika konkursu znaczącej roli w rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • dokonanie w okresie ostatnich dwóch lat inwestycji kapitałowej lub produkcyjnej, zakupu pakietu kontrolnego udziałów lub akcji lub innego przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze infrastrukturalnym mającego na celu rozwój dotychczas funkcjonującej firmy
 • zwiększenie zakresu świadczonych usług lub produkowanych przez siebie wyrobów lub/i zwiększenie poziomu zatrudnienia w firmie w związku z dokonaną inwestycją.
Z kolei przedsiębiorstwa starające się o wyróżnienie w kategorii innowator winny wykazać się wprowadzeniem w okresie ostatnich 3 lat do praktyki przynajmniej jednej innowacji technologicznej, organizacyjnej lub marketingowej, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych czy osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności: patentami, certyfikatami jakości, wyróżnieniami w podobnych konkursach, itp., a także korzystaniem z dotacji krajowych, unijnych lub innych międzynarodowych programów pomocowych, których efektem było zastąpienie dotychczasowych rozwiązań innymi, ulepszonymi.

Laureaci IX edycji konkursu "Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2015-2017"
AD Consulting Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze i Finansowe Kursy i Szkolenia Anna Drejza
Alfatex sp. z o. o.
Apteka Starfarma (S2Pharmacy sp. z o. o.)
Auto Centrum Partner Renault Krystyna Sanok
Centrum Finansowo-Doradcze FINexpert sp. z o. o.
Chem-Glas sp. z o. o. sp. k.
Complet Chmielewscy sp. j.
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Wajm sp. j.
Gabis s. c. S. Gąsior, G. Gąsior, I. Gąsior
Hurtownia Agma-Rol Maciej Ogórkiewicz
Inter-Lers sp. z o. o.
Kancelaria Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami EL-X Edyta Eliks
Karczma Czerwone Korale (F. H. U. „Wróblewski” Radosław Wróblewski)
La Dolce Vita Ristorante & Sila Restaurant (Deliciis sp. z o. o.)
Manufaktura tortów i ciast (Handel i usługi Katarzyna Bruch)
Modro sp. z o. o.
Nowel – Instalacje Elektryczne Henryk Nowaczyk
P. P. H. U. Klimat Danuta Orlikowska
P. P. H. U. Lismar sp. z o. o.
P. P. H. U. Liwma Art Emilia Rychwalska
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Maciej Galantowicz
Roltech Sławomir Kaczor
Zakład Elektro Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Zobel
LAUREACI

Alfabetyczna lista wszystkich laureatów konkursu "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
ZŁOTE ORŁY

Tytuł „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” to zaszczytne wyróżnienie, które po raz pierwszy zostało przyznane w 2011 roku. „Złote Orły” to ambasadorzy konkursu i powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
    www.gospodarka.powiat-gniezno.pl Zamów Newsletter
Licznik odwiedzin: 100477
Copyright by Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 2013 ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno / RODO