Strona Główna       Mapa serwisu
Dziś: Czwartek, 04 czerwiec 2020
orzel

Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”

Powrót
Najlepsze firmy z powiatu gnieźnieńskiego otrzymały w piątek statuetki „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”. Konkurs, mający promować wyróżniające się podmioty gospodarcze, zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

W konkursie mogły brać udział małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu gnieźnieńskiego, które zdecydowały się konkurować w jednej z następujących kategorii: debiut gospodarczy, lider ekologii, mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, eksporter lub inwestor. Firmy oceniane były przez kapitułę, w skład której weszli:
 • Małgorzata Matczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie,
 • Juliusz Trojanowski - Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.,
 • Waldemar Serocki - Prezes Federacji Konsumentów w Gnieźnie,
 • Mariusz Jaroniewski - Kierownik Inspektoratu ZUS w Gnieźnie,
 • Sławomir Jakubowski - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie,
 • Zbigniew Modro - Prezes Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej,
 • Jasiński - Dyrektor Banku BPH SA w Gnieźnie,
 • Zygmunt Pirogowicz - Dyrektor Banku PKO BP SA w Gnieźnie,
 • Piotr Amroziewicz - Dyrektor Banku BGŻ SA w Gnieźnie,
 • Helena Świdurska - Dyrektor BZ WBK SA w Gnieźnie,
 • Eugeniusz Pawlikowski - właściciel firmy „Energo-Tech”, przedstawiciel laureatów konkursu z poprzedniej edycji,
 • Anna Wegner - Kierownik Biura Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie,
 • Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Nagrody zostały wręczone 15 maja w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie podczas uroczystej gali.

Dzisiejsza uroczystość wręczenia „Orłów Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” przypada w wyjątkowym czasie. 4 czerwca 1989 roku w świadomości przeciętnego Polaka kojarzy się z upadkiem rządów komunistycznych w Polsce – mówił podczas gali starosta Krzysztof Ostrowski, który sprawował patronat nad konkursem. - Od tego momentu rozpoczął się mozolny proces transformacji społecznej i ekonomicznej. Pozwólcie Państwo, że skupię się na tych zaletach gospodarki wolnorynkowej, które pozwoliły wyzwolić uśpiony dotąd albo świadomie tłumiony potencjał ludzki. Myślę o wolności, o prawie człowieka do wyrażania nieskrępowanej myśli, o możliwości twórczego i aktywnego działania. Te wszystkie elementy winny cechować człowieka przedsiębiorczego.

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główną jej cechą winna być umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji, gotowość do podejmowania ryzyka i te właśnie aspekty były brane pod uwagę przez kapitułę konkursu.

W zamyśle organizatorów konkurs ten ma wyróżniać takie podmioty gospodarcze, które inwestują we własny rozwój, tworzą miejsca pracy, sumiennie regulują wszelkie należności, nie naruszają obowiązujących norm i przepisów, stosują oryginalne rozwiązania w zakresie organizacji i produkcji, nowych technologii i marketingu, a wreszcie przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji. Ważny jest także społeczny wymiar firmy, jej wpływ na jakość życia mieszkańców. To Państwo jesteście prawdziwymi bohaterami dzisiejszej uroczystości, jesteście ludźmi sukcesu – zwrócił się starosta do laureatów. – Bardzo mi zależy na tym, by powiat gnieźnieński był miejscem spokojnego, bezpiecznego i zasobnego życia jej mieszkańców. Dzięki Państwa działalności staje się to coraz bardziej realne.

Patronem przedsięwzięcia był również starszy cechu Stefan Pokładecki. Prowadzenie firmy z powodzeniem to nie jest abstrakcja. To wymaga odwagi i umiejętności, które są nieustannie doskonalone – stwierdził. - Nawet najlepsi fachowcy nie potrafią skutecznie rozwijać przedsiębiorstwa tylko na podstawie swej wiedzy. Rzemiosło jest przykładem wielowiekowej perspektywy gospodarczej, działającej zarówno w mieście, jak i na wsi. W naszej organizacji cechowej tworzymy właściwą platformę rozwoju i osiągania sukcesu. Jednak rozwój i powodzenie w biznesie możliwe jest, gdy istnieją odpowiednie warunki i klimat dla przedsiębiorczości.

Życzenia laureatom złożyła przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska oraz senator Piotr Gruszczyński. Wasz sukces jest sukcesem nas wszystkich: miasta Gniezna, powiatu, Wielkopolski i kraju. Samorząd powiatowy stara się pomagać przedsiębiorcom poprzez działalność Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie dofinansowań dla podmiotów rozpoczynających działalność, poprzez szkolenia zawodowe, staże pracy, a także współpracę w zakresie szkolnictwa zawodowego – powiedziała Danuta Winiarska. Życzyła również, by nagrodzone firmy nie odczuły w swojej działalności gospodarczego kryzysu, aby dalej dynamicznie się rozwijały, a rozwój ich wnosił coraz więcej w życie całego powiatu. Przewodnicząca życzyła ponadto wiele satysfakcji i zadowolenia również w życiu osobistym. Senator Gruszczyński zwrócił natomiast uwagę na potrzebę obniżenia podatków.

Niespodziankę nagrodzonym firmom z gminy Niechanowo sprawił wójt tej gminy, wręczając im listy gratulacyjne.

Dla laureatów oraz gości zagrał zespołu Rajlender, a także odbył się spektakl „Z rączki do rączki” wyreżyserowany przez Tomasza Szymańskiego.

LISTA LAUREATÓW:

KATEGORIA: DEBIUT GOSPODARCZY KATEGORIA: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO KATEGORIA: MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO KATEGORIA: ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO KATEGORIA: LIDER EKOLOGII KATEGORIA: INWESTOR
15 maja 2009 roku podczas gali finałowej V edycji powiatowego konkursu gospodarczego Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie był wypełniony po brzegi.

Uczestnicy i goście gali finałowej V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” Uczestnicy i goście gali finałowej V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” Uczestnicy i goście gali finałowej V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”


Patronami honorowymi konkursu byli: Krzysztof Ostrowski - Starosta Gnieźnieński
i Stefan Pokładecki – Starszy Cechu.

 Patroni konkursu: Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski i Starszy Cechu Stefan Pokładecki  Patroni konkursu: Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski i Starszy Cechu Stefan Pokładecki  Patroni konkursu: Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski i Starszy Cechu Stefan Pokładecki


Galę finałową V edycji konkursu prowadzili dziennikarze: Joanna Gronikowska
i Rafał Muniak, a dla laureatów i gości zagrał zespół Rajlender.

 Prowadzący galę: Joanna Gronikowska i Rafał Muniak  Zespół Rajlender  Zespół Rajlender


W V edycji konkursu w 6 kategoriach wyróżniono 26 firm.

 Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
 Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
 Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
 Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
 Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
 Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
 Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”  Laureaci V edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
Laureaci X edycji konkursu "Orzeł Powiatu
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2017-2019"
Alfatex sp. z o. o.
Arcum Gabinet Fizjoterapii mgr Norbert Synoracki
Bovelli Bedding sp. z o. o.
Cfactory sp. z o. o. (Językowa Szkoła Podstawowa Prymus)
FGP Polska sp. z o. o.
Good Investment Anna Kozłowska (Dobry Browar)
Handel i usługi Katarzyna Bruch (Manufaktura tortów i ciast)
Liderpool Konrad Plucner
Modro sp. z o. o.
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Maciej Galantowicz
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Patom” (Gościniec nad dwoma stawami, Pizzeria na Kawiarach)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Arwibud” Artur Czyż
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PIS sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Buno” s. c. Paweł Burzyński, Piotr Nowak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Forplast Agnieszka Śmigowska, Marek Walaszczyk s. c.
P. P. H. U. Klimat Danuta Orlikowska
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Adrian Dopierała
Sklepy Spożywcze Krzysztof Kula sp. j. (Jagoda Sam)
Smuszkiewicz s. c. Hanna Smuszkiewicz Sławomir Smuszkiewicz
Spółdzielnia Dozór w Gnieźnie
Stomatologia Estetyczna Cezary Fryca
StyLOVE włosy Katarzyna Bełdzikowska
Tanken Ł. A. Wejerowscy sp. j.
Teccon sp. z o. o. sp. k.
Zakład Elektryczny, Elektroinstalacje Tomasz Basiński, Piotr Szyszko – Elektroin
LAUREACI

Alfabetyczna lista wszystkich laureatów konkursu "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości"

więcej...
ZŁOTE ORŁY

Tytuł „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” to zaszczytne wyróżnienie, które po raz pierwszy zostało przyznane w 2011 roku. „Złote Orły” to ambasadorzy konkursu i powiatu gnieźnieńskiego.

więcej...
    www.gospodarka.powiat-gniezno.pl Zamów Newsletter
Licznik odwiedzin: 117975
Copyright by Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 2013 ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno / RODO