Zasady udziału

Powrót
Konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” jest adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest spełnienie kryteriów uczestnictwa określonych w regulaminie oraz dostarczenie do biura konkursu wypełnionego i podpisanego przez uczestnika konkursu formularza zgłoszeniowego w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

Firmy do udziału w konkursie zgłaszają: Podmioty samodzielnie zgłaszające się do konkursu lub wskazane przez inne przedsiębiorstwa są zobowiązane dostarczyć również rekomendacje uzyskane od co najmniej dwóch innych firm z terenu powiatu z podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji.

Dostarczając do biura konkursu wypełniony formularz zgłoszeniowy, uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu, spełnia warunki udziału w nim, oraz że w przypadku wyróżnienia firmy nagrodą regulaminową zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości, na konto i w terminie wskazanym przez organizatorów, na poczet organizacji gali finałowej konkursu (w X edycji konkursu, za lata 2017-2019, wysokość opłaty: 1.850 zł dla firm wyróżnionych w kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, eksporter, inwestor, innowator i lider ekologii oraz 900 zł dla firm wyróżnionych w kategorii: debiut gospodarczy).

Podjęcie przez kapitułę konkursu ostatecznej decyzji o przyznaniu nagród jest poprzedzone wizytacją jej przedstawicieli w firmach ubiegających się o wyróżnienie. Natomiast zwieńczeniem przedsięwzięcia jest uroczysta gala finałowa obejmująca ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu oraz bal laureatów.