Home Page       Site Map
Today: Wednesday, 26 June 2019
orzel
Previous ◁ | ▷ Next

Kategorie i kryteria oceny

Powrót
Konkurs jest przeprowadzany w 8 kategoriach:
 1. debiut gospodarczy,
 2. lider ekologii,
 3. mikroprzedsiębiorstwo,
 4. małe przedsiębiorstwo,
 5. średnie przedsiębiorstwo,
 6. eksporter,
 7. inwestor,
 8. innowator.
Firmy chcące wziąć udział w przedsięwzięciu winny spełniać określone warunki wskazane w regulaminie. W przypadku tzw. kryteriów wspólnych dla wszystkich kategorii, firma musi:
 • posiadać siedzibę na terenie powiatu gnieźnieńskiego,
 • posiadać dobrą sytuację finansową,
 • terminowo regulować wszelkie należności, zarówno wobec partnerów gospodarczych, jak i podatkowe,
 • inwestować w rozwój firmy,
 • tworzyć nowe miejsca pracy,
 • stosować zasady etyki i uczciwej konkurencji oraz nie naruszać norm i przepisów kodeksu pracy.
Ponadto, uczestnik konkursu powinien spełniać dodatkowe kryteria, przypisane do kategorii. Firmy ubiegające się o wyróżnienie w kategorii debiut gospodarczy winny funkcjonować na rynku nie dłużej niż dwa lata. Z kolei kandydaci dążący do zdobycia nagrody w kategoriach: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo muszą spełniać kryteria określone przepisami ogólnymi, a więc:
 • mikroprzedsiębiorstwo winno zatrudniać 1-9 pracowników, a obrót roczny w firmie nie może przekroczyć 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie może przekroczyć 2 milionów euro,
 • małe przedsiębiorstwo winno zatrudniać 10–49 pracowników, a obrót roczny w firmie nie może przekroczyć 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie może przekroczyć 10 milionów euro
 • średnie przedsiębiorstwo winno zatrudniać 50–249 pracowników, a obrót roczny w firmie nie może przekroczyć 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie może przekroczyć 43 milionów euro.
Przedsiębiorcy starający się o laury w kategorii lider ekologii winni: spełniać normy ochrony środowiska przewidziane dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w nowatorski sposób rozwiązywać problemy związane z recyklingiem odpadów, systematycznie zmniejszać szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz monitorować jego stan, wdrażać czyste technologie, a także redukować ilość wytwarzanych odpadów. Natomiast firma dążąca do wyróżnienia w kategorii eksporter powinna eksportować co najmniej 50% produkowanych przez siebie towarów (o wysokim stopniu przetworzenia) lub usług, a poprzez to tworzyć pozytywny wizerunek polskiej gospodarki poza granicami kraju.

Warunkami koniecznymi przy ubieganiu się o nagrodę w kategorii inwestor są:
 • pełnienie przez uczestnika konkursu znaczącej roli w rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • dokonanie w okresie ostatnich dwóch lat inwestycji kapitałowej lub produkcyjnej, zakupu pakietu kontrolnego udziałów lub akcji lub innego przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze infrastrukturalnym mającego na celu rozwój dotychczas funkcjonującej firmy
 • zwiększenie zakresu świadczonych usług lub produkowanych przez siebie wyrobów lub/i zwiększenie poziomu zatrudnienia w firmie w związku z dokonaną inwestycją.
Z kolei przedsiębiorstwa starające się o wyróżnienie w kategorii innowator winny wykazać się wprowadzeniem w okresie ostatnich 3 lat do praktyki przynajmniej jednej innowacji technologicznej, organizacyjnej lub marketingowej, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych czy osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności: patentami, certyfikatami jakości, wyróżnieniami w podobnych konkursach, itp., a także korzystaniem z dotacji krajowych, unijnych lub innych międzynarodowych programów pomocowych, których efektem było zastąpienie dotychczasowych rozwiązań innymi, ulepszonymi.

Winners VII Edition of the "The Eagle
of Gniezno For Enterprise 2011-2013"
AD Consulting Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze i Finansowe Kursy i Szkolenia Anna Drejza
Alfatex sp. z o. o.
Apteka Starfarma (S2Pharmacy sp. z o. o.)
Auto Centrum Partner Renault Krystyna Sanok
Centrum Finansowo-Doradcze FINexpert sp. z o. o.
Chem-Glas sp. z o. o. sp. k.
Complet Chmielewscy sp. j.
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Wajm sp. j.
Gabis s. c. S. Gąsior, G. Gąsior, I. Gąsior
Hurtownia Agma-Rol Maciej Ogórkiewicz
Inter-Lers sp. z o. o.
Kancelaria Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami EL-X Edyta Eliks
Karczma Czerwone Korale (F. H. U. „Wróblewski” Radosław Wróblewski)
La Dolce Vita Ristorante & Sila Restaurant (Deliciis sp. z o. o.)
Manufaktura tortów i ciast (Handel i usługi Katarzyna Bruch)
Modro sp. z o. o.
Nowel – Instalacje Elektryczne Henryk Nowaczyk
P. P. H. U. Klimat Danuta Orlikowska
P. P. H. U. Lismar sp. z o. o.
P. P. H. U. Liwma Art Emilia Rychwalska
Projektowanie Nadzory Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Maciej Galantowicz
Roltech Sławomir Kaczor
Zakład Elektro Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Zobel
Numerator of visit: 100478
Copyright by Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 2013 ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno / RODO